Samfunnsviterne har bevilget 30 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. I utviklingsland er kun en av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Med årets TV-aksjon skal CARE gi minst 400 000 kvinner muligheten til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

Samfunnsviterne mener at det er viktig at kvinner gis mulighet til skolegang og utdanning, som kan fremme muligheten til selvstendige liv og likestilling i arbeidslivet. Foreningen har også tidligere støttet prosjekter som omhandler kvinners rett og mulighet til skolegang og utdanning.

- Kvinners muligheter for utvikling gjennom utdanning verden over er avgjørende for at kvinner skal få styrket sine rettigheter, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Samfunnsviterne oppfordrer alle til å bidra til årets TV-aksjon. Les mer om TV-aksjonen her!