I forbindelse med ferieavvikling holder vi sommerstengt fra og med mandag 22. juli til og med fredag 2. august. Ved hastesaker er det likevel mulig å kontakte sekretariatet for bistand i lønn- og arbeidsspørsmål. Vi åpner igjen som vanlig mandag 5. august.

Ved hastesaker i lønns- og arbeidsspørsmål som ikke kan vente til 5. august, kan følgende kontaktes:

  •    Johnny Marken, advokat, leder av arbeidslivsavdelingen, tlf. 995 39 969.
  •    Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef, tlf. 952 51 984.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!