Til innholdet

Nyheter 2019

Uetisk kutt i pensjon til uføre

Samfunnsviterne vil følge opp forslaget om ikke å utvide ordningen med skjermingstillegget i uføres alderspensjon til å gjelde uføre født etter 1953, i høringen som er sendt ut med frist 13. desember 2019. Les kommentaren til Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Anders Kvam

Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte

- Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Les mer

Jan Olav Birkenhagen

Vi må motivere de beste lærerne til å velge skolen

Etter årevis med svak lønnsutvikling krever Akademikerne at lektorene får et reelt lønnsløft i årets oppgjør.

Les mer

Akademikerne Pluss

Alle forsikringer under ett tak

Forsikringspartneren til Samfunnsviterne er Storebrand. Fra 1. oktober 2019 bytter vi til Storebrand som forvalter av forsikringsavtalene. Forsikringsavtalene til det enkelte medlem blir derfor samlet under ett tak.

Les mer

Blyanter

Samfunnsviterne søker leder for samfunnspolitikk, fag- og påvirkningsarbeid

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsviterne organiserer arbeidstakere med høyere utdanning innen samfunnsvitenskap og humaniora. Samfunnsviterne er en fagforening i vekst og har i dag 13 500 medlemmer. Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne. Samfunnsviternes sekretariat har i dag 27 stillinger.

Les mer

Kalender

Landsmøtet 2019

Les mer

Pekende hender

Det nye Samfunnsviterne - prosess i foreningen

Samfunnsviternes medlemsundersøkelser har over tid vist at medlemmene i foreningen ønsker en styrking av foreningens arbeid med lønn og arbeidsvilkår, samt muligheter for faglige og sosiale nettverk. Landsmøte 2016 ba derfor hovedstyret i Samfunnsviterne om å utrede om dagens organisasjonsmodell var rustet til å møte medlemmenes behov på en hensiktsmessig måte.

Les mer

Eirik Frøhaug Swensen

Samfunnsvitere og humanister trengs i det grønne skiftet

I 2019 har Samfunnsviterne for første gang sluttet seg til «Broen til framtiden», et tverrsektorielt initiativ som går ut på å lage en positiv tilnærming til vår tids største utfordring, nemlig klimasaken.

Les mer

Samfunnsviterne fyller 25 år!

Vi har vist vei for våre medlemmer i 25 år og gleder oss til å vise vei i de 25 neste! Se vår jubileumsfilm her!

Les mer

Gledelig utvikling i likelønn for Samfunnsviternes medlemmer

- Det er gledelig at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blant Samfunnsviternes medlemmer er i ferd med å forsvinne, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Les mer

Samfunnsviternes lønnsstatistikk 2018

Samfunnsviterne utarbeider årlig en lønnsstatistikk som viser gjennomsnittlig lønn for våre medlemmer.

Les mer

Samfunnsviternes tariffkonferanse 2019

Samfunnsviternes tariffkonferanse arrangeres 6. mars. Se program for dagen og les hvordan du kan følge konferansen direkte her!

Les mer

Webinar-presentasjon + svar fra Q&A fra webinaret tilgjengelig nå!

Samfunnsviterne inviterte til webinar 28. februar, der Merete Nilsson presenterte forslag til ny organisasjonsmodell. Rett etter presentasjonen fulgte en halvtimes Q&A der deltagere fikk muligheten til å stille spørsmål og Merete svarte live.

Les mer

Fant du det du lette etter?