Fylkesleder: Anne Laukli | E-post | tlf: 41 68 73 77

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Kristin Kirkhus (nestleder)
  • Trondar Lien
  • Reidun Ravn 
  • Espen Meyer
  • Tone Morsund

Møtereferater og dokumenter

Årsmøtepapirer 2018

Sakspapirer kan lastes ned her

Årsmøtereferat

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017

Presentasjoner fra årsmøter

Reformarbeidet i offentlig sektor

Tidsmestring og kunsten å prioritere

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.