Fylkesleder | Jan-Eivind Jenssen | E-post | tlf. 91 30 04 33

Medlemmer av fylkesstyret:

  • Karen Leivestad, nestleder
  • Jørgen Grimelid
  • Marius Kjørmo
  • Sigrid Skjøren
  • Anita Haugen
  • Lena Westjord

Studentrepresentant:

  • Magnus Tenmann

Valgkomite:

  • Beathe Moldestad
  • Grete Grung

 

Møtereferat og dokumenter

Ekstraordinært årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.