Konstitert fylkesleder: Anna Jensberg | E-post

Torbjørn Trane Jensen (nestleder)
Per Jarl Elle (styremedlem) 
Tord Apalvik (studentrepresentant)

Møtereferater og dokumenter

Årsberetning 2016/17

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.