Fylkesleder: Ingelin Kolstad Andresen | E-post | Tlf: 97 07 50 71

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Maria Mørk Solberg (nestleder)
  • Carina Nordén 
  • Karine Nordbø
  • Lars Hovland (vara)

Valgkomite:

  • Famara Sanyang 
  • Lasse Skjellbostad

Møtereferat og dokumenter

Årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.