Fylkesleder: Elin Svensen | E-post | tlf. 975 81 145

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Nestleder: Anne Britt Motland 
  • Styremedlem: Hege Rosså
  • Styremedlem: Ingrid Melligen
  • Styremedlem: Sveinung Hustoft
  • Styremedlem: Hege Vigran
  • Vara: Torben Dyhr-Nielsen
  • 2. vara: Per Henning Lerstad
  • Studentrepresentant: Anastasia Norvik

 

Møtereferat og dokumenter

Årsmøte 2019 

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017 

Årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.