Fylkesleder: Elin Svensen | E-post | tlf. 975 81 145

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Nestleder: Anne Britt Motland 
  • Styremedlem:Hege Rosså
  • Styremedlem:Solfrid Nordmark
  • Styremedlem:Sveinung Hustoft
  • Styremedlem:Hege Vigran
  • Studentrepresentant: Anastasia Norvik
  • Vara: Per Henning Lerstad
  • Vara:Ingrid Melligen

 

Møtereferat og dokumenter

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017 

Årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.