Fylkesleder: Morten Jahren | E-post | Tlf: 99 46 39 86 

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

Bente Liabø Thorsen (nestleder) 

Inga Marie O. Skavhaug (styremedlem)

 

Møtereferat og dokumenter

Årsmøtereferat 2018 

Årsmøtereferat 2017

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.