Fylkesleder: Vidar Anderssen | E-post | mob.  924 30 343

 
Styremedlemmer:

Unn-Tove Bakkevoll
Asbjørn Olaussen
Irene Foss

Henrik Gaup (1. vara)
Gunn Elin Jakobsen (2. vara)
Marit Stensen (3. vara)

 

Valgkomiteen:

Karina Kolflaath | E-post

Anne Caspersen | E-post

Steffen Ahlquist | E-post

Møtereferat og dokumenter
 
2019:

Årsmøte 2019

2018:

Årsmøte 2018
Styremøte Samfunnsviterne i Troms 18. april 2018 
Styremøte Samfunnsviterne i Troms 11. januar 2018

 

2017:

Styremøte Samfunnsviterne i Troms 13. desember 2017
Styremøte Samfunnsviterne i Troms og Foreningen Norden (Skype) 8. november 2017
Styremøte Samfunnsviterne i Troms m/studentlaget UiT, 5. oktober 2017
Styremøte 13. september
Styremøte 8. juni
Årsmøte 2017


2016:

Årsmøte 2016

For spørsmål vedrørende lønn og arbeid: Ta kontakt med Samfunnsviternes sekretariat på telefon 22 03 19 05 eller e-post: bistand@samfunnsviterne.no.