Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2018.

For innkallinger og protokoller fra møtene, se "Innkallinger" og "Protokoller" "Relaterte lenker"  (legges ut fortløpende).

29.-31. januar: Strategiseminar for hovedstyret, Røros

16. februar: Ekstraordinært hovedstyremøte, Oslo

9. mars: Hovedstyremøte, Oslo

12.-13. april: Fellesmøte og separate møter for hovedstyret, fylkeslederne, arbeidslivsutvalget og organisasjonsutvalget, Stockholm

29. mai: Hovedstyremøte, Oslo

6.-7 september: Hovedstyremøte, Ålesund

20. september: Fylkesledermøte og felles møte med arbeidslivsutvalget, Oslo

18. oktober: Hovedstyremøte (inkl. alle varamedlemmer), Larvik

6.-7. desember: Hovedstyremøte (inkl. alle varamedlemmer), Oslo

 

Første møte i 2019:

28.-30. januar: Hovedstyreseminar (inkl. alle varamedlemmer), Berlin