Medlemmer som ønsker å være delegat, skal melde sin interesse til sin fylkesavdeling. Studentmedlemmer som ønsker å være studentdelegat, kan kontakte sekretariatet.

Det er fylkesavdelingene som utpeker delegater til landsmøtet. Medlemmer som ønsker å stille som delegater, må kontakte sin fylkesavdeling så snart som mulig.

Kontaktinfo til fylkesleder i alle fylkesavdelingene finner du her:

Fylkesstyret i Agder: samfunnsviterne.agder@gmail.com
Fylkesstyret i Buskerud, Vestfold og Telemark: samfunnsviterne.bvt@gmail.com
Fylkesstyret i Finnmark: samfunnsviterne.finnmark@gmail.com
Fylkesstyret i Hedmark og Oppland: samfunnsviterne.hedmarkoppland@gmail.com
Fylkesstyret i Hordaland: samfunnsviterne.hordaland@gmail.com
Fylkesstyret i Møre og Romsdal: samfunnsviterne.moreogromsdal@gmail.com
Fylkesstyret i Nordland: samfunnsviterne.nordland@gmail.com
Fylkesstyret i Oslo og Akershus: samfunnsviterne.osloakershus@gmail.com
Fylkesstyret i Rogaland: samfunnsviterne.rogaland@gmail.com
Fylkesstyret i Sogn og Fjordane: samfunnsviterne.sognogfjordane@gmail.com
Fylkesstyret i Troms: samfunnsviterne.troms@gmail.com
Fylkesstyret i Trøndelag: samfunnsviterne.trondelag@gmail.com
Fylkesstyret i Østfold: samfunnsviterne.ostfold@gmail.com

Fylkesstyrene utpeker sine delegater og varadelegater og påser at deres delegater i størst mulig grad representerer alle arbeidslivets områder for å få en så bred representasjon som mulig.

Oversikt over antall delegater pr. fylkesavdeling finner du her.

Fylkesstyrene sender sine lister over delegater og varadelegater inn til sekretariatet senest 3. september 2019.

Dersom sekretariatet skulle motta henvendelser fra medlemmer som ønsker å stille som delegater, vil disse umiddelbart bli videresendt til den fylkesavdelingen de tilhører.

Studentmedlemmer som ønsker å være studentdelegat
Studentmedlemmer i Samfunnsviterne har krav på fire delegater i tillegg til studentobservatøren til hovedstyret, iht. vedtektenes §5 Landsmøtet

Iht. vedtektenes §9 Studentlag, avholdes det en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter. Denne samlingen vil finne sted i september.

Studentmedlemmer som ønsker å melde sin interesse for å være studentdelegat på landsmøtet, kan sende henvendelse med en kort begrunnelse til Samfunnsviternes sekretariat landsmote@samfunnsviterne.no, så vil sekretariatet bringe kandidaturet videre til studentlagenes samling. De som velges, får beskjed.