Dersom du ønsker å fremme en sak for landsmøtet, må saken være sekretariatet i hende senest åtte uker før landsmøtet (jf. Samfunnsviternes vedtekter, § 4), dvs. senest 3. september 2019.

Hovedstyret har vedtatt følgende frister for behandling og utsending av landsmøtesaker:

 

  • Saker som ønskes behandlet på landsmøtet:
    Må være innkommet til sekretariatet senest 3. september 2019. Saker sendes pr. e-post: landsmote@samfunnsviterne.no
  • Hovedstyret behandler innkomne saker på hovedstyremøtet torsdag 26. september 2019.
  • Utsending av landsmøtesaker til landsmøtedelegatene:
    Senest fire uker før landsmøtet, onsdag 2. oktober 2019.