Alle sakspapirer til Samfunnsviternes landsmøte 30. okt. – 1. nov. 2019 er nå tilgjengelig på foreningens åpne nettsider i pdf-format.

Alle sakspapirer samlet (411 sider)

Program for landsmøtet 2019
Program for landsmøtet 2019 Oppdatert 21.10.19 (forbehold om endringer).

Delegater på landsmøtet 2019
Oversikt over delegatfordelingen.
Liste over delegater.

LM-sak 1-19 Konstituering
LM-sak 1.1-19 Konstituering.
LM-sak 1.2-19 Presentasjon av valgkomiteens innstilling.

LM-sak 2-19 Status for Samfunnsviterne
LM-sak 2-19 Status for Samfunnsviterne.

LM-sak 3-19 Samfunnsviternes beretninger 2016-2019
LM-sak 3.1-19 Samfunnsviternes årsberetning 2016.
LM-sak 3.2-19 Samfunnsviternes årsberetning 2017. 
LM-sak 3.3-19 Samfunnsviternes årsberetning 2018. 
LM-sak 3.4-19 Samfunnsviternes halvårsberetning 2019, til orientering. 

LM-sak 4-19 Samfunnsviternes årsregnskap 2016-2019
LM-sak 4.1-19 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2016.
LM-sak 4.2-19 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2017.
LM-sak 4.3-19 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2018. 
LM-sak 4.4-19 Revisorberetning 2016.
LM-sak 4.5-19 Revisorberetning 2017. 
LM-sak 4.6-19 Revisorberetning 2018. 
LM-sak 4.7-19 Samfunnsviternes halvårsregnskap 2019, til orientering.

LM-sak 5-19 Kontrollkomiteens rapport
LM-sak 5-19 Kontrollkomiteens rapport.

LM-sak 6-19 Innkomne saker og forslag
LM-sak 6-19 Innkomne saker og forslag.

LM-sak 7-19 Organisasjons- og vedtektsendringer
LM-sak 7-19 Organisasjons- og vedtektsendringer.

LM-sak 8-19 Strategisk plan 2020-2025
LM-sak 8-19 Strategisk plan 2020-2025.

LM-sak 9-19 Samfunnsviternes strategi for samfunnspolitikk og samfunnsansvar 2020-2025
LM-sak 9-19 Samfunnsviternes strategi for samfunnspolitikk og samfunnsansvar 2020-2025. 

LM-sak 10-19 Satsingsområder for perioden 2020-2022
LM-sak 10-19 Satsingsområder for perioden 2020-2022.

LM-sak 11-19 Instruks for valgkomiteen
LM-sak 11-19 Instruks for valgkomiteen.

LM-sak 12-19 Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne
LM-sak 12-19 Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne. 

LM-sak 13-19 Samfunnsviternes rammebudsjett 2020-2022
LM-sak 13-19 Samfunnsviternes rammebudsjett 2020-2022.

LM-sak 14-19  Valg
LM-sak14.1 Valg av revisor for perioden 2020-2022.
LM-sak 14.2 Valg av hovedstyre for perioden 2020-2022. Sektor til 1. vara er rettet, den 10.10.2019.
LM-sak 14.3 Valg av kontrollkomité for perioden 2020-2022.
LM-sak 14.4 Valg av valgkomité for perioden 2020-2022.

Hjelpedokumenter
Protokoll fra landsmøtet 2016.
Gjeldende vedtekter for Samfunnsviterne.

Reiseregningsskjema
Last ned reiseregningsskjema.

Dersom du har problemer med å laste ned sakspapirene, kontakt sekretariatet.