Til innholdet

Studentlag

Samfunnsviterne er representert på flere universitet med studentrepresentanter/studentlag:

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
Tony Marås Back | E-post

 

Universitetet i Bergen (UiB):

Det er ingen studentrepresentant ved UiB for øyeblikket. Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv.

 

Universitetet i Oslo (UiO):

Det er ingen studentrepresentant ved UiO for øyeblikket. Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv.

 

Universitetet i Stavanger (UiS):
Anastasia Norvik | E-post

 

UiT - Norges Arktiske Universitet

Det er ingen studentrepresentant ved UiT for øyeblikket. Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv.

 

Nord Universitet:
Andreas Lind Kroknes | E-post

 

Universitetet i Agder (UiA):
Linda-Marie Leirpoll | E-post

 
Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv!

Søke midler til arrangement? Se Retningslinjer for økonomiske tildelinger til studentlag.

Jf. Samfunnsviternes vedtekter §9, kan det opprettes studentlag ved landets universitet og høgskoler. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter studiestedet hvor studentlaget er etablert.

Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.

Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere (studentrepresentantsamling). Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter. Studentobservatøren velges for ett år av gangen og har møte- og talerett i hovedstyret.

Fant du det du lette etter?