Til innholdet

Høringsuttalelser

Høringsinnspill til Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høring av 28. oktober 2019 med foreslåtte endringer i Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån. Frist 9. desember 2019.

Les mer

Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Samfunnsviterne oversendte i juni 2019 innspill til Kunnskapsdepartementet om arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Les mer

Tre forslag for tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Samfunnsviterne deltok i juni på Kunnskapsdepartementets innspillsmøte vedrørende arbeidet med ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Les mer

Innspill til Akademikerne vedrørende Stoltenbergutvalgets rapport

Samfunnsviterne har i april 2019 gitt innspill til Akademikerne vedrørende Stoltenbergutvalgets rapport.

Les mer

Innspill til Akademikerne vedrørende stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Samfunnsviterne har i mars 2019 gitt innspill til Akademikerne vedrørende stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Les mer

Høring om forslag til ny pensjonsordning for offentlig ansatte, Samfunnsviternes innspill til Akademikerne

Samfunnsviterne har i november 2018 gitt innspill til Akademikerne i anledning forslag til ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

Les mer

Innspill til Akademikerne i forbindelse med innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Samfunnsviterne har i november 2018 gitt innspill til Akademikerne i forbindelse med stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.

Les mer

Høringsuttalelse om rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Samfunnsviternes høringsuttalelse om rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Sendt Utdanningsdirektoratet i juni 2018.

Les mer

Samfunnsviternes innspill til videre arbeid med IA-avtalen

Samfunnsviterne har i august 2018 gitt innspill til Akademikerne om videre arbeid med IA-avtalen.

Les mer

Høringsinnspill til Akademikerne om individuell pensjonskonto

Samfunnsviterne har 23. januar 2018 levert innspill til Akademikerne i forbindelse med høring om individuell pensjonskonto.

Les mer

Høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Samfunnsviterne sendte i oktober 2017 innspill til Utdannings- og forskingskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Les mer

Høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Samfunnsviterne sendte i oktober 2017 innspill til Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Les mer

Innspill til ekspertgruppen for barn og unge

Samfunnsviterne har i oktober 2017 sendt innspill til Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppen skal levere sin rapport til Kunnskapsdepartementet i mars 2018.

Les mer

Fant du det du lette etter?