Til innholdet

SAMFUNNSVITERNE 25 ÅR!

De gode svarene på hvordan fremtidens samfunn og arbeidsliv vil se ut drives ikke bare av teknologi, men også av svært menneskelige valg som krever kloke spørsmål - spørsmål som dreier seg om likeverd, etikk, bærekraft og kultur. Vi har vist vei for våre medlemmer i 25 år og gleder oss til å vise vei i de 25 neste!

Til forsiden

Jeg har spørsmål om medlemskap

Samfunnsviterne. Vi viser vei for våre medlemmer.