Samfunnsviternes fylkesavdeling i Troms avholder sitt årsmøte 25. mai.

Tid: 25. mai, kl. 15:00-17:00.
Sted: Tromsø rådhus.
Påmelding: innen 25. mai.

Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon om hva som skal behandles på årsmøte.

Vi ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til samfunnsviterne.troms@gmail.com innen torsdag 23. mai.