Samfunnsviterne i Hedmark og Oppland inviterer til årsmøte 15. august.

Opplysninger om klokkeslett og møtested kommer i endelig innkalling. Da får du også mulighet til å melde deg på.

Det vil bli enkel servering på årsmøtet.

Årsmøtet inneholder de vanlige postene som årsmelding, regnskap, valg m.v.

Vi vil også diskutere Hovedstyrets forslag til ny organisasjonsmodell i Samfunnsviterne fra 2020.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til:
samfunnsviterne.hedmarkoppland@gmail.com

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Hedmark og Oppland eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse.