Samfunnsviternes lokallag i Bergen kommune inviterer til årsmøte 19. november.

Tid: Tirsdag 19. november 2019 kl 14.00 – 15.30
Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4, Møterom Fana

Saksliste:
1. Gjennomgang av vedtekter (gjeldende fra 2020)
2. Hvordan jobber lokallaget
3. Valg
4. Eventuelt
a. Oppsummering lønnsoppgjøret
b. Oppsummering landsmøtet 2019 og de viktigste endringene
c. Innkomne saker

Har du saker til Årsmøtet vil vi gjerne ha de innen 12. november. Saker sendes til styret ved hovedtillitsvalgt Jan-Eivind Jenssen på e-post: jan-eivind.jenssen@bergen.kommune.no.

Det blir enkel servering og vi vil derfor ha påmelding innen fredag 15. november.

Håper å se deg på årsmøtet!