Samfunnsviterne i Finnmark inviterer til årsmøte i Karasjok 6. juni.

Velkommen til årsmøte i Karasjok for alle medlemmer i Finnmark, torsdag 6. juni kl. 18. Nærmere informasjon om sted kommer.

Delta på årsmøtet via Skype

Har du ikke anledning til å delta fysisk på årsmøtet i Karasjok er du hjertelig velkommen til å delta via Skype! Oppgi i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta via Skype.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker fremmes to saker til årsmøtet:

  • Høringsuttalelse fra Fylkesavdelingen om hovedstyrets forslag til ny organisering i Samfunnsviterne.
  • Utpeking av delegater til Landsmøtet 30.10-1.1. i Oslo. Les mer om landsmøtet 2019 her.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er onsdag 29. mai. Saksliste sendes ut etter fristens utløp.

Påmeldingsfrist: innen tirsdag 4. juni.