Samfunnsviterne i Hedmark og Oppland inviterer til årsmøte med faglig innledning 25. januar.

Årsmøtet avholdes i Statens vegvesens lokaler på Hamar fra kl. 18.00.

Møtet starter med en faglig innledning om fremtidens arbeidsliv av Lilja Mosesdottir fra fagpolitisk avdeling i Samfunnsviterne. 

Det serveres drikke, og noe å bite i.

Sakspapirer til årsmøtet:
Årsberetning 2017
Regnskap 2017
Budsjett 2018
Handlingsplan 2018


Forslag til kandidater til fylkesstyret kan sendes til fylkesavdelingskoordinator i Samfunnsvitere som videreformidler til valgkomitéen:
bm@samfunnsviterne.no

Velkommen til møte!