Samfunnsviterne i Hordaland inviterer til årsmøte 10. april.

Tidspunkt: Onsdag 10. april kl. 17.

Landsmøtedelegat 2019
I anledning Samfunnsviternes landsmøte 30. oktober - 1. november ønsker vi å få inn navn på interesserte delegater. Som delegat må du ha anledning å være med på hele landsmøtet og komme på delegatsamling i forkant. Det blir også satt opp liste med reserver.

Vi ønsker også innspill til kandidater til Fylkesstyret. Påmeldingsmulighet, saksliste, sted og eventuell innleder kommer senere. Hold av datoen allerede nå!

Du kan melde din interesse for delegat til landsmøtet og kandidatur til fylkesstyret per e-post: samfunnsviterne.hordaland@gmail.com.