Fylkesstyrene i Sogn og Fjordane og Hordaland vil med dette invitere medlemmer i Samfunnsviterne til årsmøte i Bergen, 19. mars.

Tid: torsdag 19. mars 2020 kl. 17.00 - 19.00. Årsmøtet starter ca. kl. 18.
Sted: UiB, SV- bygget, Møterom 905 (9. etg), Fosswinckelsgt. 6, Bergen.

På årsmøtet vil det bli et faglig innlegg. Tema annonseres senere.

På årsmøtet behandles:

1. Årsmelding
2. Regnskapsoversikt
3. Budsjett
4. Handlingsplan
5. Årsmøtesaker
6. Valg av styre og valgkomite til styret i det nye Vestland


På grunn av spredt bosetting vil vi få til en teknisk løsning slik at alle som er interessert kan delta via nettet.

Ønsker du å stille som kandidat til styret eller at du har en god kandidat kan du henvende deg til valgkomiteen:- Elin Riksheim: elin.riksheim@gmail.com - Cecilie Kaarstad: ceciliek@online.no - Line Marie Sørsdal: linesorsdal@gmail.com.

Spørsmål/kommentarer kan rettes til fylkesstyret på e-post: samfunnsviterne.hordaland@gmail.com eller Samfunnsviterne.sognogfjordane@gmail.com.

Det blir servering av mat og drikke.

Påmelding ønskes innen mandag 16. mars.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Styrene