Samfunnsviterne i Østfold inviteres til årsmøte 29. mai.

Merk: Årsmøtet er dessverre utsatt til høsten. Nærmere informasjon kommer.

Tema og innhold presenteres nærmere årsmøtet. Sakspapirer ettersendes

Forslag til saker kan sendes til fylkesstyret på e-post: Samfunnsviterne.ostfold@gmail.com