Samfunnsviterne Østfold inviterer alle medlemmer i fylket til fagkveld og årsmøte den 8. juni. Nærmere info om tid og sted kommer.

Innkalling til årsmøte i Samfunnsviterne Østfold

Møtet starter med en spennende faglig bolk og avrundes med fylkeslagets årsmøte.

Det blir enkel servering.

Saksliste og sakspapirer sendes på e-post to uker i forkant av møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til samfunnsviterne.ostfold@gmail.com.

Meld deg på!