Samfunnsviterne i Sogn og Fjordane ønskes velkommen til årsmøte med etterfølgende middag 12. desember.

Velkommen til årsmøte 2018 og juleavslutning med Samfunnsviterne i Sogn og Fjordane. I år samles vi på Scandic Sunnfjord, hvor det både blir faglig innlegg fra Samfunnsviternes leder, årsmøte og middag i hyggelig lag.

Tid og sted: 12. desember fra kl. 16, Scandic Sunnfjord.

Program:

Kl. 16.00 - Velkommen, lett servering
Kl. 16.15 - Innledning ved foreningens leder Merete Nilsson (tema kommer)
Kl. 17.15 - Årsmøte
Kl. 19.00 - Middag

Årsmøtepapirer ettersendes. Forslag til årsmøtesaker sendes til fylkesstyret per e-post innen 29. desember: Samfunnsviterne.sognogfjordane@gmail.com

Vel møtt!