De siste årene har det ikke vært aktivitet, men vi er nå i gang med å blåse nytt liv i fylkeslaget i Nordland. Velkommen til årsmøte i Samfunnsviterne Nordland!

Medlemmer inviteres til årsmøte med faglig påfyll, samt bevertning.

Tidspunkt: ikke bestemt/på ettermiddagen. Medlemmer informeres per e-post.

 

Årsmøtesaker

Frist for innsendelse av årsmøtesaker settes til 31. mai.

Saker til årsmøtet kan sendes på e-post til samfunnsviterne.nordland@gmail.com

 

Interessert i å sitte i fylkesstyret?

Vil du være med å gi medlemmene i Nordland et faglig og sosialt tilbud, arrangere medlemsmøter og bidra til å skape arenaer for nettverk for samfunnsvitere og humanister i Nordland?

Samfunnsviterne Nordland oppfordrer interesserte medlemmer til å melde sin interesse til å sitte i fylkesstyret i Samfunnsviterne Nordland. Send oss en e-post på samfunnsviterne.nordland@gmail.com

 

Faglig påfyll

Til årsmøtet kommer leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson og advokat og leder for arbeidslivsavdelingen i Samfunnsviternes sekretariat, Johnny Marken.

Temaene de vil gå inn på er blant annet lønn, lønnsforhandlinger og Samfunnsviternes nye tariffavtale i staten. Johnny Marken vil også være tilgjengelig for spørsmål fra medlemmene i pausene og etter årsmøtet.