Samfunnsviterne ønsker med dette å invitere våre medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor til kurs i arbeidsrett.

Samfunnsviterne har medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av privat sektor – Virke, KA, NHO med flere – og de fleste er omfattet av en sentral eller lokal tariffavtale eller overenskomst. Det er til dels store forskjeller og store variasjoner knyttet til hvilke utfordringer dere står ovenfor som medlemmer og tillitsvalgte. Samfunnsviternes kurs og samlinger er også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

På første del av kurset skal vi snakke litt om privat sektor, muligheter og handlingsrom. Vi ønsker også å høre litt om hva dere er opptatt av, hva dere forventer av foreningen og hva vi kan gjøre mere av for å være en attraktiv og relevant forening, som en del av vårt pågående foreningsarbeid.

På kursets andre del gir vi en innføring i grunnleggende arbeidsrett for privat sektor – herunder lov- og avtaleverk, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstid og reisetid, ansettelse, oppsigelse m.m..

Praktisk informasjon:
Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor
Tid: 6. november 2019, kl. 10.00-16.00
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 9. oktober
Program: legges ut så snart det er klart


Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.