Hvordan skape en levedyktig havbruksnæring for fremtiden uten at det går ut over miljø, dyrehelse og allmennhetens rett til naturressurser? Naturviterne, Veterinærforeningen og Samfunnsviterne inviterer til debattmøte om havbruksnæringen under Arendalsuka.

Oljen blir på sikt mindre viktig for norsk økonomi. Oppdrettsnæringen er allerede en av de mest verdiskapende næringene. Potensialet for videre vekst er stort, men hemmes av utfordringer knyttet til miljø, fiskehelse og kamp om naturressurser. Samtidig går debatten om fordeling av verdiskapingen høyt.

Oppdrettsnæringen går med milliardoverskudd, mens lokalsamfunnene avspises med smuler – er det rettferdig? Millioner av fisk dør i merdene hvert år – kan ny kunnskap og teknologi gjøre fisken frisk og skjerme det lokale miljøet rundt merdene? Hvordan sikre retten til vassdrag og havressurser for fellessamfunnet? På dette debattmøtet settes biologi og havrett, miljø og verdiskaping i sammenheng:

  • Hvordan kan teknologi og nye løsninger forebygge sykdom og bidra til redusert medisinbruk?
  •  Kan miljøpåvirkningen rundt merdene reduseres?
  • Hva er en rettferdig fordeling av verdiene som skapes med basis i fellesskapets ressurser?
  • Hva skal til for å realisere mulighetene for vekst i den norske oppdrettsnæringen?

 Moderator: Anne Grosvold

Les mer om programmet for arrangementet og Arendalsuka her.