Mange arbeidsgivere vet ikke hva samfunnsvitere og humanister kan. I jobbsøkerprosessen blir det derfor din oppgave å vise hvordan kompetansen din er relevant i stillingen du søker på.

I Samfunnsviternes CV- og søknadskurs vil du få tips til hvordan du presenterer faget ditt på en relevant måte for arbeidsgiver, og konkrete eksempler på CV og søknadstekster.

Kurset er todelt. Del 1 består av et foredrag med konkrete eksempler og tips.

I del 2 jobber du selvstendig med egen CV eller søknad, med mulighet for veiledning fra kursholder.

For å få mest mulig utbytte av del 2, anbefaler vi at du tar med egen PC/Mac på kurset.

 
Dato: 20. februar
Tid:18:00-21:00.
Sted: Christie cafe

Arrangementet er åpent for alle.


Om kursholderMarie Toreskås Asheim jobber som fagrådgiver i Samfunnsviterne og har lang erfaring med karriereveiledning av studenter og nyutdannede. Hun har en humanistisk utdanningsbakgrunn, med master i religionshistorie fra Universitetet i Oslo, og videreutdanning innen karriereveiledning.