Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til dagskonferanse om lokale forhandlinger 3. september i Oslo.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2019, erfaringer fra 2018, sentrale forhandlinger, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, økonomi, innretning og virkemidler med mer.

Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs og konferanser for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.


Målgruppe:
tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 3. september 2019
Sted: Oslo, Thon Hotel Opera
Antall plasser: 60
Påmeldingsfrist: 27. august
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer