Dagskonferansen forbereder de tillitsvalgte til lokale forhandlinger – herunder tariffoppgjøret 2017, erfaringer fra 2016, sentrale forhandlinger, forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger, tallgrunnlag, kravprosess, økonomi, innretning og virkemidler med mer.

Samfunnsviterne dekker konferanseavgift, reise og kost på konferansen. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Kvittering på innsendt kurspåmelding er ikke deltakerbekreftelse, det er kun en kvittering på at påmeldingen din er sendt og kommet oss i hende. På kurs og konferanser for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom konferansen blir fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig sektor
Påmeldingsfrist: 27. juli
Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer