Fylkesstyret i Oslo og Akershus inviterer til medlemsmøte om innleide og midlertidig ansatte.

Vikarbyrådirektivet ble innført i 2013. Arbeidsmiljøloven åpnet i 2015 for en generell adgang til å ansette midlertidig i tolv måneder uten vilkår.

Hvordan har det gått? Hva innebærer det å være innleid fra bemanningsbyrå, eller midlertidig ansatt i dag?

Hvordan har samfunnsviteres og humanisters tilknytning til arbeidslivet endret seg disse årene? Er det noen generelle utviklingstrekk å spore? Hvordan kan fagforeninger best mulig imøtekomme denne (voksende) arbeidstagergruppen?

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard ved FAFO har forsket lenge på tilknytning til norsk arbeidsliv. Hvilke tilknytningsformer til arbeidslivet har norske arbeidstakere i dag? Og hvilken vei går det? Hun vil gi oss en oversikt over historikk, status og utviklingstrekk. 

Samfunnsviterne stiller med advokat Heidi Iversen fra arbeidslivsavdelingen. Iversen vil innlede om det juridiske grunnlaget for å ansette midlertidig. Hvilken utvikling ser Samfunnsviterne i medlemsmassen? Hvordan slår vilkårene ut for innleide og midlertidige på arbeidsplassen? Er det alltid lett å avgjøre om det er arbeidsgiver eller bemanningsbyrå som er rett instans å kontakte? Hva gjør Samfunnsviterne for denne gruppen i dag? Er det noen typiske problemstillinger som går igjen?

Avslutningsvis er ordet fritt. Er du innleid eller midlertidig ansatt? Vi vil gjerne høre dine erfaringer og tar samtidig imot innspill.

Kanskje kveldens møte kan bli starten på videre dialog mellom medlemmer og Samfunnsviterne om forutsetningene for innleide og midlertidige?

Hvor: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9
Når: 19. mars, 16:30 - 19:00

Program: 

16:30 Dørene åpnes, lett servering
17:00 Kristine Nergaard, Fafo
18:00 Heidi Iversen, Samfunnsviterne
18:40 Oppsummering og diskusjon