Samfunnsviterne i BVT inviterer til fagkveld og årsmøte på Slottsfjellmuseet i Tønsberg 7. mai.

Tid: tirsdag 7.mai fra kl. 17
Sted: Slottsfjellmuseet i Tønsberg (like ved togstasjonen)
Servering av tapas

Foredrag ved Knut Roppestad - Hvorfor er du her? Om mening, motivasjon og framdrift.
Roppestad er en foredragsholder med faglig ballast, med erfaring og troverdighet og som i tillegg kan underholde, engasjere og motivere sine tilhørere.

Årsmøtesaker
1. Årsberetning og regnskap 2018
2. Handlingsplan og budsjett 2019
3. Innkomne saker
4. Landsmøte 2019
5. Valg til fylkesstyret

Frist for å melde saker: 23.april
Påmeldingsfrist: 30.april

Velkommen!