Samfunnsviterne inviterer til kurs i lønn- og forhandlingsteknikk for medlemmer og tillitsvalgte i Abelia og Virke-området 3. desember kl. 14.00-16.00 i Oslo.

Deltakerne får en gjennomgang av grunnlaget for forhandlinger – herunder organisering, avtale-/forhandlingsgrunnlag, styringsrett, drøftingsrett og forhandlingsrett, Abelia-avtalen og Virke-avtalen. Videre tar vi for oss gjennomføring av lokale forhandlinger, teknikk og taktikk i Abelia og Virke-området.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og enkel servering på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i Virke og Abelia
Tid: 3. desember 2019, kl. 14.00-16.00
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 10
Påmeldingsfrist: 30. november