Samfunnsviterne inviterer til kveldskurs i forhandlingsteknikk for medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor.

Gode kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre i sammenlignbare virksomheter.

De fleste av våre medlemmer arbeider i virksomheter uten sentrale og/eller lokale tariffavtaler der Samfunnsviterne er part. Lønnsforhandlinger skjer derfor ofte på individuell basis. Kurset vil fokusere på forhandlinger generelt og individuelle forhandlinger og forhandlingsteknikk spesielt.

Deltakerne vil gjennom kurset få større kunnskap om hvordan de kan forberede seg til og gjennomføre forhandlinger på egne vegne - herunder hvordan bygge opp et godt lønnskrav og hvordan argumentere for egen kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, ved hjelp av tilgjengelige hjelpemidler.

Selv om hovedvekten vil ligge på individuelle lønnsforhandlinger, vil de teknikkene og metodene for forhandling som du lærer på dette kurset også kunne anvendes i en rekke ulike situasjoner.

Det åpnes opp for påmelding til høstens kurs medio mai 2019.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor
Tid: 19. september 2019, kl. 17.00-19.00
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 29. august 2019