Samfunnsviterne i Troms og Finnmark inviterer til fagkveld i Tromsø 10. desember.

Tema: Hva har formet folket i Troms og Finnmark - historisk, kulturelt og politisk?
Vi ser på bakteppet for å forstå reaksjonene og konflikten rundt kommune- og regionreformen.

Innledere:
Rune Blix Hagen, UiT Norges arktiske universitet
Nord og ned til Satans rike. Fortidsforestillinger om nordområdene.

Ánde Somby, UiT Norges arktiske universitet
Lydighet og ulydighet når Stortinget vedtar - en liten tidsreise fra et rettslig og samisk perspektiv.

Tid: Mandag 10. desember kl 18.00-20.00
Sted: Tromsø Bibliotek 4. etasje

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Samfunnsviterne serverer pizza/drikke.

Følg også arrangementet på Facebook!