Akademikerne inviterer tillitsvalgte i Akademikernes medlemsforeninger til introduksjonskurs for tillitsvalgte i Oslo kommune.

Programmet er ikke helt klart ennå, men tema for kurset er lønnsoppgjør og avtaleverk i Oslo kommune.

Påmeldingsfrist: 5. mai
Påmelding sendes til: Akademikerne ved tcv@akademikerne.no