Akademiker-foreningene inviterer tillitsvalgte i Virke/HUK-området til felles tillitsvalgtkurs, 7.-8. januar på Soria Moria hotell i Oslo.

Akademiker-foreningene - Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO, Juristforbundet m.fl. - avholder felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 7.-8. januar 2019. Felles tillitsvalgtkurs har blitt avholdt hvert år fra 2014.

Et ønsket delmål er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Vi kommer tilbake med endelig program, men tema for kurset blir blant annet:

•Erfaringer fra lønnsoppgjøret i 2018 både sentralt og lokalt
•Økonomi i forhandlingene med særlig vekt på utfordringer som tillitsvalgte har møtt i lokale forhandlinger
•Hovedavtalen; tillitsvalgtes rolle
•GDPR for tillitsvalgte
•Ytringsfrihet og varsling på arbeidsplassen

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Informasjon om billettbestilling med mer fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Vi mottar mange påmeldinger til kursene våre, så vi ber alle som melder seg på kurs om å ikke bestille flybilletter før mottatt deltakerbekreftelse. Kvittering på innsendt kurspåmelding er ikke deltakerbekreftelse, det er kun en kvittering på at påmeldingen din er sendt og kommet oss i hende. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Dersom du ikke ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: tillitsvalgte i Virke/HUK-området

Tid: 7.- 8. januar 2019

Sted: Oslo, Soria Moria Hotell (Holmenkollen)

Antall plasser: 5

Påmeldingsfrist: 13. november

Program: last ned foreløpig program her (forbehold om endringer)