Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor til kveldskurs i forhandlingsteknikk 12. februar. Gode kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre i sammenlignbare virksomheter.

De fleste av våre medlemmer arbeider i virksomheter uten sentrale og/eller lokale tariffavtaler der Samfunnsviterne er part. Lønnsforhandlinger skjer derfor ofte på individuell basis. Kurset vil fokusere på forhandlinger generelt og individuelle forhandlinger og forhandlingsteknikk spesielt.

Deltakerne vil gjennom kurset få større kunnskap om hvordan de kan forberede seg til og gjennomføre forhandlinger på egne vegne - herunder hvordan bygge opp et godt lønnskrav og hvordan argumentere for egen kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, ved hjelp av tilgjengelige hjelpemidler.

Selv om hovedvekten vil ligge på individuelle lønnsforhandlinger, vil de teknikkene og metodene for forhandling som du lærer på dette kurset også kunne anvendes i en rekke ulike situasjoner.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og enkel servering på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor
Tid: 12. februar 2020, kl. 16.30-19.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 29. januar 2020