Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i staten til kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser 6.-7. februar. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Kravet om større effektivitet og større avkastning på midler som investeres i offentlig virksomhet kommuniseres tydelig. Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon i lokale endringsprosesser. Kurset fokuserer på viktige utviklingstendenser i offentlig forvaltning, behov for endringer og omstillinger i offentlig sektor, omstillinger i et juridisk perspektiv – herunder lov- og avtaleverk, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle – virkemidler og muligheter ved omstilling, omstilling og karriereutvikling og omstilling i et arbeidsmiljøperspektiv.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Kost på reise mm må den enkelte selv dekke. Informasjon om billettbestilling med mer fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser. Dersom kurset blir fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste.

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Son eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe:
tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 6.-7. februar 2020
Sted: Quality Spa & Resort, Son
Transport fra Oslo til Son: det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og hotellet
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 29. november