Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte som er og blir berørt av omstillinger til kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse 13. mai i Oslo. Kurset er også en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme situasjon.

Offentlig og privat sektor er i stadig utvikling, og mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir berørt av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Kjennetegn ved gode endringsprosesser
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere

Mål for kurset er økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endringsprosesser, hva som kreves av lederskap og godt medarbeiderskap i endringstider, økte ferdigheter som endringsagent overfor arbeidsgiver og individuell faglig og personlig utvikling.

Samfunnsviterne holder to kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse i 2020, neste kurs holdes i oktober.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 13. mai 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 40
Påmeldingsfrist: 1. april