På kurset i møtekultur og møteledelse vil du få en bedre innsikt i hvordan skape en god og effektiv møtekultur gjennom god møteledelse og struktur. Du vil få konkrete verktøy og tips for hvordan være tydelig og mer effektiv i møter. Teknikkene vil også bidra til at du oppnår større gjennomslagskraft i møter, og i enhver annen kommunikasjonssituasjon.

Du lærer konkrete tips gjennom effektive timer med foredrag og dialog.

Du vil blant annet lære mer om dette:

  • Planlegging, oppbyggingen av møtet, inndeling av agenda.
  • Prioritering, tidsnød.
  • Tilstedeværelse og tilgjengelighet.
  • Suksesskriteriene for gode møter.
  • Kroppsspråk, stemmebruk, blikk, mimikk.
  • Stammekultur og møtekultur.
  • Sjargong og språkbruk internt og eksternt.
  • Håndtering av spørsmål, kommentarer og innvendinger.
  • Presentasjonsteknikk i møtesammenheng.
  • Argumentasjonsteknikk og konklusjon.


Praktisk informasjon:

Tidspunkt: 05. november 2019, kl. 10:00-14:00
Sted: Samfunnsviternes lokaler i Kristian Augusts gate 9, Oslo, møterom Lillevik i 7. etasje
Pris for medlemmer: 1 500 kr
Pris for ikke-medlemmer: 2 100 kr
Faktura for kursavgift: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer. Merk at per dags dato sender vi ikke kursfakturaer i EHF.

Om kursholder:
Cecilie Thunem-Saanum er en prisvinnende foredragsholder innen kommunikasjon og tidsstyring. Hun er også forfatter, rådgiver, mentor, mor og isbader – og hun jobber bredt med både offentlige og private virksomheter, med hele landet som arbeidssted. Uansett hvilken rolle Cecilie er i, lever hun etter det samme prinsippet: Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Foredragene hennes kjennetegnes av en løs tone, stram regi og klare mål. Hun er opptatt av å gi deg verktøy som kan tas i bruk i hverdagen, og som er realistiske og gjennomførbare. CecilieTS har drevet sitt virke siden 2004, og jobber med alt fra toppledere til taxisjåfører. Før hun startet for seg selv har hun i mange år jobbet som leder innen kultur, hotell og reiseliv. Cecilie har utdannelse innen språk, kommunikasjon og ledelse. Foredragene tilbys også på engelsk.

Merk: Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Kurset er åpent for alle!