Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurs i offentlig tjenestepensjon. Kurset er også en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme situasjon.

Kurset vies i sin helhet pensjon og en større gjennomgang av pensjonsfeltet. Det innebærer tema som i hovedsak er endringene i folketrygden, ulike tjenestepensjoner som råder samt etterlatte- og uførepensjon. Videre tas opp Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig og privat sektor; endringsprosesser som inkluderer sammenligning av ordninger. Det tas forbehold om mindre endringer i innhold.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

 

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 9. mars 2020, kl. 12.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 60
Påmeldingsfrist: 30. januar

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer