Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte til kurs i planlegging av senkarriere. Kurset er også en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme situasjon.

Samfunnsviterne ønsker å tilby et kurs i planlegging av senkarrieren for medlemmer over 50 år. I et arbeidsliv preget av kontinuerlig endring er det viktig å ta egne og bevisste valg gjennom hele yrkeslivet. Som fagforening vil vi bidra til å istandsette medlemmene våre til en god reise gjennom hele arbeidslivet.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Hva kan vi lære av den seniorpolitiske forskningen – myter og realiteter
• Bevisstgjøring på temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
• Stimulere til at den enkelte tar det best mulige valget for seg selv og sin egen yrkeskarriere
• Kompetansebevisstgjøring – hvordan få større forståelse av den erfaringsbaserte kompetansen
• Hva er dine muligheter og eventuelle utfordringer – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
• Godt medarbeiderskap i senkarrieren – hva er det og hvordan utøve det?

Mål for kurset er:
• At den enkelte får påfyll og inspirasjon som gjør at de kan ta aktive valg i egen jobb og utvikling
• At de kjenner til mytene omkring alder, læring, endring og utvikling

Dagen legges opp som en blanding av korte foredrag, refleksjoner i grupper og i plenum. Deltakerne får tilgang til en rekke bevisstgjørings- og refleksjonsverktøy som de kan anvende etter kurset.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer over 50 år i offentlig og privat sektor
Tid: 17. mars 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 4. februar