Ulike grupper påvirker hverandre på ulike måter og med ulik kraft. Dette kurset viser deg hvordan du kan arbeide strategisk for å sikre dine interesser i politiske prosesser.

Kurset gir en innføring i hvordan politiske prosesser fungerer både formelt og uformelt. Vi fokuserer på hvordan ulike deler av det norske samfunnet påvirker hverandre gjensidig i en politisk prosess som til slutt fører frem til vedtak i styrende organer. Ulike grupper påvirker hverandre på ulike måter og med ulik kraft. Vi viser deg hvordan du kan arbeide strategisk for å sikre dine interesser i politiske prosesser.

Kurset gir videre en innføring i hvordan du kan utvikle gode politiske budskap: Ulike segmenter av befolkningen lytter til ulike budskap på bakgrunn av egne interesser og verdisett.

Kurset baseres på involvering av deltakerne i diskusjoner, refleksjoner og i arbeid med konkrete case. Deltakerne må derfor være forberedt på å delta aktivt under kurset både i plenumsdiskusjonene, og i gruppearbeidet der vi vil bruke strategiske metoder og modeller for å finne løsninger på helt konkrete, politiske problemstillinger.

Om kursholder:

Sigurd Grytten har vært partner i Zynk siden 2012, og bistår kunder innenfor et bredt spekter av kommunikasjonsdisipliner, alt fra klassisk mediehåndtering via issues management til politisk strategi og analyse. Han har utviklet strategier for flere av Norges største virksomheter innenfor både privat og offentlig sektor og har stor innsikt i norsk kraftbransje gjennom arbeid for blant annet Statnett, Statkraft og Norsk Hydro. Han har også god kjennskap til norsk organisasjonsliv. Grytten kom til Zynk fra stillingen som administrerende direktør i Burson Marsteller, et selskap hvor han arbeidet som strategisk rådgiver i 10 år, hvorav de tre siste som adm.dir.

Tidspunkt: Fredag 27. mars 2020, kl. 09:00-16:00
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Kursavgift:
Medlem: kr. 4 100
Ikke-medlem: kr. 4 900

Faktura: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Merk: Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset.

Kurset er åpent for alle!