Hva bør faktasjekkes og hvordan gjør jeg det? Hvor går det ofte galt? Faktasjekkerne i Faktisk.no gir deg en innføring, og et dypdykk i kildekritikk som vårt viktigste verktøy.

Kildekrtitikk, presisjon og kritisk medieforståelse er helt avgjørende for en faktabasert samfunnsdebatt. Å holde styr på egne fakta kan være krevende, men er helt nødvendig uansett hvor du jobber, og hva du jobber med. Da må du også kunne forstå og skille mellom gode og dårlige kilder, og presentere dem presist.


Faktisk.no har utviklet faktasjekk som metode, og gjennom dette kurset tar vi deg gjennom prosessen steg for steg, fra identifisering og analyse av kilder og påstander, fram til endelig konklusjon. Underveis får du blant annet en innføring i hvordan mediene jobber med kildekritikk, hvilke feil som oftest oppstår når forskning, statistikk og nyheter presenteres, samt hvordan du kan unngå å gjøre de samme feilene.

Kurset gir unik innsikt i hvordan man jobber systematisk og metodisk med kildekritikk og faktasjekk. Du vil også lære mye om hvordan du kan presentere kompliserte saker på en enkel måte. Lær triksene som brukes av de beste gravejournalistene, uten å gjøre de samme feilene.

Egner seg for alle - uavhengig om du driver med forskning, kunnskapsutveksling eller formidling.

Hovedstolper for kurset:

  • Hva er «falske nyheter», kildekritikk, faktasjekk og dagens mediebilde?
  • Gjenkjenning og analyse av påstander.
  • Eksempler på faktafeil og vanlige feilslutninger.
  • Lær praktisk søk i åpne kilder og databaser.
  • Lær praktisk søk og analyse i bilder og videoer.
  • Øvelse i faktasjekk.

Kursledere:
Kristoffer Egeberg / ansvarlig redaktør i Faktisk.no
Eva Akerbæk / Faktasjekker i Faktisk.no

Praktisk informasjon:

Tidspunkt: 2. april, kl. 08.30 – 16.30.
Sted: Trondheim.
Pris: 950 kroner (inkl. lett lunsj).

Dette er en workshop som kombinerer teori og praktiske gruppeoppgaver. Kursdeltagere bør ha med egen PC. Max. 20 deltagere, så kurset kan raskt bli fullt!

Merk: Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset. Merk også at faktura for kursavgift stiles og sendes til påmeldte selv, ikke til arbeidsgiver. Arrangementet er åpent for alle.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.