Hva bør faktasjekkes og hvordan gjør jeg det? Hvor går det ofte galt? Faktasjekkerne i Faktisk.no gir deg en innføring, og et dypdykk i kildekritikk som vårt viktigste verktøy.

Kildekritikk, presisjon og kritisk medieforståelse er helt avgjørende for en faktabasert samfunnsdebatt. Å holde styr på egne fakta kan være krevende, men er helt nødvendig uansett hvor du jobber, og hva du jobber med. Da må du også kunne forstå og skille mellom gode og dårlige kilder, og presentere dem presist.

Faktisk.no har utviklet faktasjekk som metode, og gjennom dette kurset tar vi deg gjennom prosessen steg for steg, fra identifisering og analyse av kilder og påstander, fram til endelig konklusjon. Underveis får du blant annet en innføring i hvordan mediene jobber med kildekritikk, hvilke feil som oftest oppstår når forskning, statistikk og nyheter presenteres, samt hvordan du kan unngå å gjøre de samme feilene.

Kurset gir unik innsikt i hvordan man jobber systematisk og metodisk med kildekritikk og faktasjekk. Lær triksene som brukes av de beste gravejournalistene, uten å gjøre de samme feilene.

Egner seg for alle - uavhengig om du driver med forskning, kunnskapsutveksling eller formidling.

Praktisk informasjon:
Tidspunkt: 26. november 2019, kl. 12:00-16:00
Sted: Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, Rosenkrantzgaten 7, Bergen
Pris for medlemmer: 600 kr
Pris for ikke-medlemmer: 950 kr
Faktura for kursavgift: Dersom faktura skal stiles og sendes til en annen mottaker enn selve deltakeren, vennligst skriv dette i kommentarfeltet sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer. Merk at per dags dato sender vi ikke kursfakturaer i EHF.

Hovedstolper for kurset:

  • Hva er «falske nyheter», kildekritikk, faktasjekk og dagens mediebilde?
  • Gjenkjenning og analyse av påstander
  • Eksempler på faktafeil og vanlige feilslutninger
  • Lær praktisk søk i åpne kilder og databaser
  • Lær praktisk søk og analyse i bilder og videoer
  • Øvelse i faktasjekk

Kursledere:

  • Silje Sjursen Skiphamn; faktasjekker i Faktisk.no
  • Eva Akerbæk; faktasjekker i Faktisk.no

Dette er en workshop som kombinerer teori og praktiske gruppeoppgaver. Kursdeltagere bør ha med egen PC.

Merk: Reise og opphold dekkes ikke av Samfunnsviterne. Vi ber om at reise og opphold bestilles etter at endelig deltakerbekreftelse er mottatt, slik at du er sikker på at du har fått plass på kurset.

Husk at du i mange tilfeller kan få kurs knyttet til etter- og videreutdanning dekket av din arbeidsgiver.

Kurset er åpent for alle!