Samfunnsviterne i Trønderlag inviterer til medlemsmøte vedrørende organisasjonsutvalgets arbeid og Samfunnsviternes vei videre.

I forbindelse med at det er nedsatt et organisasjonsutvalg som skal komme med forslag til framtidig organisering og fokus, har Samfunnsviterne i Trøndelag onsdag 24. januar fra klokken 08:00 – 11:00, gleden av å få på besøk lederen for Organisasjonsutvalget – Anne Folkvord.

STED: 

Trondheim på NTNU Kalvskinnet v/SiT Kantine, 1. etg.

Fra Gunnerus gate 1, gå ned en trapp til kantinen. Møterommet er til høyre når vi kommer inn i kantineområdet.
Alternativt: Inngang i Sverresgate 10 (Akrinn) fra Sverresgate, gå gjennom det åpne arealet, så kommer vi til kantinen. Da ligger møterommet innerst, til venstre.
Parkering på Leüthenhaven.

PROGRAM

08:00-08:30:   Oppstart og servering av frokost
08:30-08:40:   Intro medlemsmøte, formål med møtet
08:40-09:10:   Anne Folkvord innleder om organisasjonsutvalgets arbeid. Rom for spørsmål
                        og avklaringer
09:10-10:10:   Verdenskafè workshop med diskusjon av de ulike spørsmålene fra
                        organisasjonsutvalget
10:10-10:20:   Beinstrekk
10:20-10:40:   Plenum. Resultatet fra workshop
10:40-10:50:   Oppsummering og konklusjon av innspill fra medlemmene
10:50-11:00:   Generell informasjon fra fylkesstyret for 2018

Benytt anledningen til virkelig å kunne påvirke vår fagorganisasjons utvikling inn i framtiden.

Påmelding innen klokken 15.00 fredag 19. januar.